Search term niezależny has 8 results
PL Polish EN English
niezależny (a) unrelated (a)
niezależny (a) independent (a)
niezależny (adj) [reliant upon one's self] self-reliant (adj) [reliant upon one's self]

Polish English translations

PL Synonyms for niezależny EN Translations
wolny [wolny] libero
autonomiczny [autonomiczny] Ü|pl| autonomo
niepodległy [niezależny] indipendente
osobny [niezależny] (siehe oddzielny separata {f}
oddzielny [niezależny] separata {f}