Search term no has 7 results
EN English PL Polish
no (n) ani (n)
no (n) nie (n)
no (a) żaden (a)
EN Synonyms for no PL Translations
by no means [emphatic no] bynajmniej
negative [exclamation] wrogi
not at all [exclamation] wcale
none [exclamation] żaden
zero [quantity] zero
PL Polish EN English
no (n) […oznaczająca przytaknięcie] yeah (n) […oznaczająca przytaknięcie]
no (n) […oznaczająca przytaknięcie] yup (n) […oznaczająca przytaknięcie]
no yes
no (adv n) [informal "yes"] yep (adv n) [informal "yes"]

Polish English translations

PL Synonyms for no EN Translations
owszem [rzeczywiście] (Adv. jo
dosłownie [rzeczywiście] bokstavligen
faktycznie [rzeczywiście] i själva verket
naprawdę [rzeczywiście] (Adv. riktigt
oczywiście [owszem] självfallet
właśnie [owszem] just
dokładnie [owszem] precis
tak [owszem] ja