Search term no has 7 results
ENEnglishPLPolish
no(n) ani(n)
no(n) nie(n)
no(a) żaden(a)
ENSynonyms for noPLTranslations
by no means[emphatic no]bynajmniej
negative[exclamation]wrogi
not at all[exclamation]wcale
none[exclamation]żaden
zero[quantity]zero
PLPolishENEnglish
no(n)[…oznaczająca przytaknięcie] yeah(n)[…oznaczająca przytaknięcie]
no(n)[…oznaczająca przytaknięcie] yup(n)[…oznaczająca przytaknięcie]
no yes
no(adv n)[informal "yes"] yep(adv n)[informal "yes"]

Polish English translations

PLSynonyms for noENTranslations
faktycznie[rzeczywiście]opravdu
naprawdę[rzeczywiście](Adv.opravdu
zaiste[owszem]namouduši(adv)
oczywiście[owszem]samozřejmě
dokładnie[owszem]přesně
tak[owszem]ano