Search term no has 6 results
EN English PL Polish
no (n) ani (n)
no (n) nie (n)
no (a) żaden (a)
EN Synonyms for no PL Translations
by no means [emphatic no] bynajmniej
negative [exclamation] negatyw {m}
not at all [exclamation] bynajmniej
none [exclamation] żaden
zero [quantity] pierwiastek {m}
PL Polish EN English
no (n) ani (n)
no (n) nie (n)
no (a) żaden (a)

Polish English translations

PL Synonyms for no EN Translations
owszem [rzeczywiście] (Adv. certainly
czyżby [rzeczywiście] really
dosłownie [rzeczywiście] verbatim
faktycznie [rzeczywiście] actually
naprawdę [rzeczywiście] (Adv. really
rzeczywiście [rzeczywiście] is that so
ba [owszem] ba
zaiste [owszem] forsooth
oczywiście [owszem] absolutely
naturalnie [owszem] naturally
właśnie [owszem] indeed
racja [owszem] f ration
dokładnie [owszem] precisely
tak [owszem] yep