Search term no has 6 results
EN English PL Polish
no (n) ani (n)
no (n) nie (n)
no (a) żaden (a)
EN Synonyms for no PL Translations
by no means [emphatic no] bynajmniej
negative [exclamation] wrogi
not at all [exclamation] wcale
none [exclamation] żaden
zero [quantity] zero
PL Polish EN English
no (n) ani (n)
no (n) nie (n)
no (a) żaden (a)

Polish English translations

PL Synonyms for no EN Translations
owszem [rzeczywiście] (Adv.
dosłownie [rzeczywiście] al pie de la letra
faktycznie [rzeczywiście] de vero (adv)
naprawdę [rzeczywiście] (Adv. de veras
zaiste [owszem] sin duda alguna
oczywiście [owszem] por supuesto
właśnie [owszem] eso es
dokładnie [owszem] al detalle
tak [owszem] tan