Search term obejrzeć has 10 results
PL Polish EN English
obejrzeć (v) (siehe oglšdać) look around (v)
obejrzeć (v) (siehe oglšdać) look back (v)
obejrzeć (v) (siehe oglšdać) look at oneself (v)
obejrzeć (v) (siehe oglšdać) examine oneself (v)
obejrzeć (v) [zwiedzić] (siehe oglšdać) do sightseeing (v) [zwiedzić]
PL Polish EN English
obejrzeć (v) (siehe oglšdać) watch (v)
obejrzeć (v) (siehe oglšdać) look (v)
obejrzeć (v) (siehe oglšdać) see (v)
obejrzeć (v) (siehe oglšdać) examine (v)
obejrzeć (v) (siehe oglšdać) inspect (v)

Polish English translations

PL Synonyms for obejrzeć EN Translations
zobaczyć [obejrzeć] look