Search term organizacja has 2 results
Jump to

Polish English translations

PL Synonyms for organizacja EN Translations
stowarzyszenie [klub] n corporazione
klub [klub] m circolo {m}
federacja [związek] f federazione {f}
związek [związek] m unione {f}
bractwo [organizacja] confratelli (n)
stronnictwo [ugrupowanie] n congrega
obóz [ugrupowanie] m accampamento {m}
blok [ugrupowanie] m fabbricato {m}