Search term oryginał has 6 results
PL Polish EN English
oryginał (n) original (n)

Polish English translations

PL Synonyms for oryginał EN Translations
przestrzeń [model] f space
model [model] m model
ornament [wzór] m ornament
matryca [wzór] image sensor
fason [wzór] m style
forma [wzór] f form
szablon [wzór] m template
przykład [wzór] m paragon
autorytet [wzór] m authority
wzór [wzór] m model
indywidualność [indywidualność] f individuality
szaleniec [dziwak] m daredevil
dziwak [dziwak] m crazy (informal)
macierz [rzecz powstała jako pierwsza] f array
matka [rzecz powstała jako pierwsza] f mother
pierwowzór [rzecz powstała jako pierwsza] prototype
gwiazda [oryginał] m star