Search term pałac has one result
Jump to
PL Polish EN English
pałac {m} palace

Polish English translations

PL Synonyms for pałac EN Translations
zamek [budynek mieszkalny] m zip
wieżowiec [budynek mieszkalny] tower block
siedlisko [budynek mieszkalny] habitat
rezydencja [budynek mieszkalny] f residence
mieszkanie [budynek mieszkalny] n living
kamienica [budynek mieszkalny] f apartment-house
dwór [budynek mieszkalny] m manor house
chata [budynek mieszkalny] f hut
chałupa [budynek mieszkalny] f hut
budynek [budynek mieszkalny] m building
blok [budynek mieszkalny] m pad
dom [budynek mieszkalny] m home