Search term podniosły has one result
Jump to
PL Polish EN English
podniosły (a) solemn (a)

Polish English translations

PL Synonyms for podniosły EN Translations
patetyczny [będący wyrazem dostojeństwa, powagi] pompous (pej.)
poważny [będący wyrazem dostojeństwa, powagi] serious
dostojny [będący wyrazem dostojeństwa, powagi] dignified
uroczysty [będący wyrazem dostojeństwa, powagi] gala