Search term powaga has 7 results
PL Polish EN English
powaga (n) [autorytet, poważanie, prestiż] {f} authority (n) [autorytet, poważanie, prestiż]
powaga (n) [autorytet, poważanie, prestiż] {f} prestige (n) [autorytet, poważanie, prestiż]
powaga (n) {f} gravity (n)
powaga (n) {f} seriousness (n)
powaga (n) [graveness, the condition or state of being grave] {f} gravity (n) [graveness, the condition or state of being grave]
PL Polish EN English
powaga (n) [state of being grave] {f} graveness (n) [state of being grave]
powaga (n) [gravitas] {f} gravitas (n) [gravitas]

Polish English translations

PL Synonyms for powaga EN Translations
naprawdę [powaga] (Adv. разве
poważnie [powaga] серьёзно
znaczenie [prestiż] n смысл (m)
wpływ [prestiż] влияние (nt)
waga [prestiż] f весы
szacunek [prestiż] m оценка (f)
poważanie [prestiż] n уважение (nt)