Search term praca has 6 results
PLPolishENEnglish
praca(n)[funkcjonowanie czegoś]{f} operation(n)[funkcjonowanie czegoś]
praca(n)[funkcjonowanie czegoś]{f} running(n)[funkcjonowanie czegoś]
praca(n){f} occupation(n)
praca(n){f} job(n)
praca(n){f} work(n)
PLPolishENEnglish
praca(n){f} labour(n){Ü|en|}

Polish English translations

PLSynonyms for pracaENTranslations
projekt[praca]design
rozprawa[praca]ftrial
utwór[praca]mdeposit
czynność[praca]fact
aktywność[praca]activity
zajęcie[praca]resource
robota[praca]fwork
rozczarowanie[zawód]ndisappointment
zawód[zawód]mdisappointment
dzieło[dzieło literackie lub muzyczne]nwork
zadanie[coś, co należy wykonać]njob
funkcja[pozycja w hierarchii zawodowej]ffunction
stanowisko[pozycja w hierarchii zawodowej]nposition