Search term press has 5 results
Jump to
EN English PL Polish
press (n) prasa (n) {f}
press (v) prasować (v)
press (v) przeciskać (v) (się)
press (v) przycisnąć (v)
press (v) gnieść (v)
EN Synonyms for press PL Translations
push [speech] (tuī)
carry [activity] 攜帶
anchor [clasp]