Search term prosto has 3 results
Jump to
PL Polish EN English
prosto (n) [łatwo, bez problemów] (Adv.) simply (n) [łatwo, bez problemów]
prosto (n) [w prostej linii] (Adv.) straight (n) [w prostej linii]
prosto (adv) [agreeably; correspondingly; suitably; in a manner conformable] (Adv.) straightly (adv) [agreeably; correspondingly; suitably; in a manner conformable]

Polish English translations

PL Synonyms for prosto EN Translations
gładko [łatwo] smoothly
swobodnie [łatwo] at ease
łatwo [łatwo] easy
wyraźnie [w sposób zrozumiały, oczywisty] unmistakeably
jasno [w sposób zrozumiały, oczywisty] plainly
po polskiemu [po polskiemu] in bad Polish