Search term prosty has 5 results
Jump to
PL Polish EN English
prosty (a) simple (a)
prosty (a) easy (a)
prosty (a) plain (a)
prosty (a) straight (a)
prosty (a) plane (a)

Polish English translations

PL Synonyms for prosty EN Translations
równy [prosty] piano {m}
łatwy [łatwy, o niewielkiej trudności] (-wo facile
zrozumiały [łatwy] comprensibile
banalny [łatwy] Ü|pl| banale
trywialny [łatwy] ordinario {m}
pospolity [zwyczajny] ordinario {m}
zwykły [zwyczajny] comune {m}
zwyczajny [zwyczajny] normale
płaski [jeden z wielu, zwyczajny] piano {m}
potoczny [jeden z wielu, zwyczajny] comune {m}
powszedni [jeden z wielu, zwyczajny] comune {m}
powszechny [jeden z wielu, zwyczajny] comune {m}
łagodny [niemający potrzeby wyróżniania się] mite
spokojny [niemający potrzeby wyróżniania się] tranquillo
milczący [niemający potrzeby wyróżniania się] ammutolito
moralny [niemający potrzeby wyróżniania się] onesto
przyzwoity [niemający potrzeby wyróżniania się] perbene
cichy [niemający potrzeby wyróżniania się] quieto
nieśmiały [niemający potrzeby wyróżniania się] timido
idealny [nieomylny] ideale {m}