Search term przeziębienie has 4 results
Jump to
PLPolishENEnglish
przeziębienie(n) chill(n)
przeziębienie(n) cold(n)
przeziębienie(n) common cold(n)
przeziębienie(n)[mild infection] common cold(n)[mild infection]

Polish English translations

PLSynonyms for przeziębienieENTranslations
nieżyt[katar]mcatarrh
katar[katar]mCathar
grypa[grypa]finfluenza
influenca[grypa]finfluenza