Search term Pula has 2 results
EN English PL Polish
Pula Pula
PL Polish EN English
pula (n) {f} pool (n)

Polish English translations

PL Synonyms for pula EN Translations
bank [bank] m bank (u)
kurs wymiany [stawka] växelkurs (u)