Search term rywalizacja has 5 results
Jump to
PLPolishENEnglish
rywalizacja(n){f} contest(n)
rywalizacja(n){f} competition(n)
rywalizacja(n){f} rivalry(n)
rywalizacja(n)[action of competing]{f} competition(n)[action of competing]
rywalizacja(n)[competition]{f} rivalry(n)[competition]

Polish English translations

PLSynonyms for rywalizacjaENTranslations
współzawodnictwo[współzawodnictwo]nkonkurrens(u)
pojedynek[zawody]mtvekamp
walka[zawody]kamp(u)
konkurs[zawody]mtävling(u)
zawody[zawody]tävling(u)