Search term rzucać has 4 results
Jump to
PL Polish EN English
rzucać (v) break up (v)
rzucać (v) cast (v)
rzucać (v) fling (v)
rzucać (v) throw (v)

Polish English translations

PL Synonyms for rzucać EN Translations
zerwać [rzucać] расста́ться (v)
porzucić [rzucać] оста́вить (v n adv)