Search term San Ġwann has one result
Jump to
EN English PL Polish
San Ġwann Saint John

EN PL Translations for san

San (proper) [river] San (proper) [river] (proper)