Search term sanction has one result
Jump to
EN English PL Polish
sanction (v) uznawać (v)
EN Synonyms for sanction PL Translations
affirm [agreement] potwierdzić
ratify [agreement] (formal zawierać
adopt [agreement] adoptować {Ü|pl|}
acceptance [certification] przyjęcie {n}
warranty [certification] gwarancja {f}
affirmation [certification] afirmacja {f}
let [permission] bodaj
permit [permission] pozwalać
grant [permission] przyznawać {Ü|pl|}
pass [permission] pasować
allow [permission] przyznać (v)
authorisation [authorization] zatwierdzanie
permission [authorization] pozwolenie {n}
approbation [authorization] (formal aprobata {f}
approval [authorization] aprobata {f}
leave [authorization] zostawiać
license [authorization] licencja
allowance [authorization] kieszonkowe {n}
validate [authorise] (formal przeprowadzać walidację (v)
countenance [authorise] mina {f}