Search term sell has 2 results
Jump to
EN English PL Polish
sell (v) sprzedawać (v)
sell sprzedać
EN Synonyms for sell PL Translations
auction [sell at auction] przetarg {m}
bargain [trade] korzystny
swap [trade] (informal zamiana (n v)
exchange [trade] zamieniać
traffic [trade] obrót {m}
barter [trade] barter {m}
trade [pawn] handlowy
gamble [pawn] hazard {m}
deposit [pawn] ślad {m}
dip [pawn] zbocze {n}
get rid of [discard] pozbywać się
eliminate [discard] (informal likwidować (v)
assign [transfer] wyznaczać
allocate [transfer] przeznaczać (na)
deliver [transfer] rodzić
transmit [transfer] przenosić
negotiate [transfer] uzgadniać
shop [activity] sklep {m}
purchase [activity] (formal nabywanie
buy [activity] nabywanie