Search term Sha Tin has one result

EN PL Translations for tin

tin (n) cyna (n) {f}
tin (n adj v) [airtight container] puszka (n adj v) {f} [airtight container]
tin (n adj v) [airtight container] konserwa (n adj v) {f} [airtight container]
PL Polish EN English
Sha Tin Sha Tin District

PL EN Translations for tin