Search term shit bricks has one result
Jump to
EN English PL Polish
shit bricks (n) srać w gacie (n)

EN PL Translations for shit

shit (n) gówno (n) {n}
shit (v) srać (v)
shit (n adj v int) [definite plural: diarrhea] sraczka (n adj v int) {f} [definite plural: diarrhea]
shit (n) cholera (n) {f}
shit (v) zesrać się (v)