Search term siła has 4 results
Jump to
PL Polish EN English
siła (n) {f} power (n)
siła (n) {f} strength (n)
siła (n) {f} force (n)
siła (n v) [ability to attack, control, or constrain] {f} force (n v) [ability to attack, control, or constrain]

Polish English translations

PL Synonyms for siła EN Translations
ikra [wigor] f pep (informal)
zdrowie [wigor] n health
wytrzymałość [wigor] stamina
potęga [wigor] f power
moc [wigor] f power
wigor [wigor] m brio
gwałt [przemoc] m rape
brutalność [przemoc] f brutality
przemoc [przemoc] f force
energia [energia, zdolność do wysiłku] f power
oddziaływanie [zdolność oddziaływania, wywierania wpływu] n effect
zaleta [dodatnia cecha charakteru] f merit (formal)
wpływ [presja] influence
przymus [presja] m coercion
mus [presja] m mush