Search term Sierra Leone has 5 results
EN English PL Polish
Sierra Leone (n) Sierra Leone (n)
Sierra Leone (proper) [Republic of Sierra Leone] Sierra Leone (proper) [Republic of Sierra Leone]

EN PL Translations for leone

PL Polish EN English
Sierra Leone (n) [państwo w Afryce] Sierra Leone (n) [państwo w Afryce]
Sierra Leone Sierra Leone
Sierra Leone (proper) [Republic of Sierra Leone] Sierra Leone (proper) [Republic of Sierra Leone]

PL EN Translations for leone