Search term Skróty przed nazwami okrętów has one result
Jump to

PL EN Translations for przed

przed (n) (Prp) before (n)
przed (n) (Prp) in front of (n)
przed (abbr) [before noon] (Prp) a.m. (abbr) [before noon]