Search term skuteczny has 5 results
Jump to

Polish English translations

PL Synonyms for skuteczny EN Translations
wydajny [skuteczny] effizient
efektywny [skuteczny] Ü|pl| wirksam
korzystny [dający rezultaty, przynoszący korzyści] vorteilhaft
owocny [dający rezultaty, przynoszący korzyści] fruchtbar