Search term so has 6 results
EN English PL Polish
so (n) (n)
so (a) tak (a)
so (conj adv adj int n) [in a particular manner] tak (conj adv adj int n) [in a particular manner]
so (n) taki (n) (pron.)
so (n) więc (n)
EN English PL Polish
so (a) zatem (a)
EN Synonyms for so PL Translations
briefly [in summary] i korthet
in short [in summary] kort och gott
therefore [consequently] därför
hence [consequently] härav
consequently [result] följdaktligen