Search term Soil pH has one result
Jump to
EN English PL Polish
Soil pH Odczyn gleby

EN PL Translations for soil

soil (n) (formal) gleba (n) {f}
soil (n) (formal) grunt (n) {m}
soil (n v) [country or territory] (formal) ziemia (n v) {f} [country or territory]