Search term spurt has one result
Jump to
EN English PL Polish
spurt (n) struga (n) {f}
EN Synonyms for spurt PL Translations
spring [activity] źródlany
arise [activity] (formal powstawać {Ü|pl|}
flow [activity] przepływ
come [activity] nadchodzić
proceed [activity] przystępować (do)
issue [activity] (formal wydanie {n}
exit [emanate] wyjście {n}
emerge [emanate] pojawiać się
stream [flow] strumień
surge [flow] skok napięcia (n v)
flood [flow] potok {m}
pour [flow] lać
emit [disgorge] (formal wydzielać
jet [burst] (informal wytrysk
eruption [outburst] erupcja {f}
discharge [outburst] rozładować
explosion [outburst] eksplozja {f}
rush [hurry] pęd {m}
hasten [hurry] sprężać
drain [pour out] dren (n v)