Search term srać w gacie has 2 results
Jump to

PL EN Translations for srać

srać (v) [oddawać stolec] crap (v) [oddawać stolec]
srać (v) [oddawać stolec] shit (v) [oddawać stolec]
srać shit

PL EN Translations for w

w (n) [''…kierunek czynności''] {n} into (n) [''…kierunek czynności'']
w (n) {n} w (n)
w (n) {n} at (n)
w (n) {n} in (n)