Search term stare has 3 results
Jump to
EN English PL Polish
stare (n) gapić się (n)
stare (v n) [To look fixedly] gapić się (v n) [To look fixedly]
stare (v n) [To look fixedly] wpatrywać się (v n) [To look fixedly] (v n)
EN Synonyms for stare PL Translations
glance [view] spojrzeć
blink [view] mrugać
eye [view] ucho {n}
gaze [activity] spojrzenie {n}
look [activity] obejrzeć (siehe oglšdać)
watch [activity] wachta {f}
mind [see] pilnować