Search term steal has one result
Jump to
EN English PL Polish
steal (v) kraść (v)
EN Synonyms for steal PL Translations
take [activity] wzięcie
get [activity] chwytać
understand [activity] być
draw [activity] nabierać
rob [criminality] obrabować (pf)
lift [criminality] dźwig
pinch [criminality] zwinąć
smuggle [hunt illegally] przemycić (v)
pillage [misappropriate] (arch. grabić
embezzle [misappropriate] sprzeniewierzyć
bargain [thing] korzystny
value [thing] cena {f}
deal [thing] poradzić
buy [thing] nabywanie
lure [action] pokusa {f}
allure [action] powab {m}
gain [action] dostępować
win [action] wygrywać
borrow [seize] zapożyczyć (v n)
obtain [seize] dostępować