Search term stereotyp has one result
Jump to
PL Polish EN English
stereotyp (n) {m} stereotype (n)

Polish English translations

PL Synonyms for stereotyp EN Translations
dyskryminacja [uprzedzenie] f discrimination
antypatia [uprzedzenie] f antipathy
awersja [uprzedzenie] f aversion
uprzedzenie [uprzedzenie] n prejudice (pej.)
szablon [stereotyp] m template
rutyna [stereotypowe zestawienie wyrazów] f sophorin
komunał [stereotypowe zestawienie wyrazów] cliché
frazes [stereotypowe zestawienie wyrazów] cliché
klisza [stereotypowe zestawienie wyrazów] cliche