Search term surface has one result
Jump to
EN English PL Polish
surface (n) powierzchnia (n) {f}
EN Synonyms for surface PL Translations
outside [appearance] zewnątrz
aspect [appearance] aspekt {m}
skin [appearance] kożuch {m}
face [appearance] buzia {f}
exterior [appearance] zewnętrzny
appear [rise] ukazywać
covering [exterior] przykrycie
plane [exterior] strug {m}
emerge [view] pojawiać się
arise [view] (formal powstawać {Ü|pl|}
rise [view] podnieść się (n v)
show [view] wykazać
polish [property] polerować
elegance [property] elegancja {f}
shine [property] lśnić
refinement [property] ogłada {f} (fig.)
finish [property] koniec {m}
coating [substance] powłoka {f}
coat [substance] kurtka {f}
crust [substance] skorupa ziemska