Search term surpass has one result
Jump to
EN English PL Polish
surpass (v) przenosić (v)
EN Synonyms for surpass PL Translations
beat [action] (informal uderzyć
head [action] główka {f}
exceed [comparison] przenosić
top [comparison] bąk {m}
better [comparison] lepiej
conquer [deed] podbić
defeat [deed] porażka {f}
win [deed] wygrywać
overtake [quality] wyprzedzać
outstrip [quality] przekraczać
lead [quality] smycz {f}
overshoot [reach beyond] przenosić
pass [reach beyond] pasować
overstep [exceed] przekraczać