Search term Svan people has one result
Jump to
EN English PL Polish
Svan people Swanowie

EN PL Translations for svan

Svan (proper) [language] swański (proper) [language] (proper)

EN PL Translations for people