Search term sweet potato has 2 results
Jump to
EN English PL Polish
sweet potato wilec ziemniaczany {m}
sweet potato (n) [tuber] batat (n) [tuber] (n)

EN PL Translations for sweet

EN PL Translations for potato