Search term Szwajcarskie tak dla swobodnego napływu siły roboczej z nowych krajów UE has one result
Jump to

PL EN Translations for tak

tak (a) right (a)
tak (a) yes (a)
tak (a) yep (a)
tak (a) ay (a)
tak (a) as (a)
tak (a) so (a)
tak (a) this (a)
tak (a) that (a)
tak (conj adv adj int n) [in a particular manner] so (conj adv adj int n) [in a particular manner]
tak aye

PL EN Translations for dla

PL EN Translations for z

z (n) with (n)
z (n) of (n)
z (n) [''…punkt początku ruchu''] about (n) [''…punkt początku ruchu'']
z (n) [''…punkt początku ruchu''] from (n) [''…punkt początku ruchu'']
z (prep) [with the origin, starting point or initial reference of or at] from (prep) [with the origin, starting point or initial reference of or at]
z (prep) [against] with (prep) [against]
z from