Search term te has 3 results
EN English PL Polish
te (n) te (n) (pl)
PL Polish EN English
te (n) (pl) de (n)
te (n) (pl) te (n)

Polish English translations

PL Synonyms for te EN Translations
ci [tenże] (pl diese
to [tenże] n dann
ta [tenże] f diese
ten [tenże] m (Pron. diese