Search term traktat has 3 results
Jump to
PL Polish EN English
traktat (n) {m} treatise (n)
traktat (n) {m} treaty (n)
traktat (n) [a binding agreement under international law] {m} treaty (n) [a binding agreement under international law]

Polish English translations

PL Synonyms for traktat EN Translations
pakt [pakt kończący wojnę] m pact
pokój [pakt kończący wojnę] m room ''(chamber)''
konwencja [umowa międzynarodowa] convention
umowa [dokument potwierdzający uzgodnione warunki] f deal
układ [dokument potwierdzający uzgodnione warunki] m treaty
porozumienie [dokument potwierdzający uzgodnione warunki] n understanding
dysertacja [traktat] f dissertation
rozprawa [traktat] f trial