Search term Ucho has 4 results
PL Polish EN English
ucho (n) {n} eye (n)
ucho (n) {n} handle (n)
ucho (n) [małżowina uszna] {n} ear (n) [małżowina uszna]
ucho {n} ear

Polish English translations

PL Synonyms for ucho EN Translations
uchwyt [uchwyt kosza, garnka, siatki] m asimiento {m}
kabel [o kimś, kto donosi] confidente {m}