Search term Ukraina w Konkursie Piosenki Eurowizji has one result
Jump to

PLENTranslations for ukraina

Ukraina(n)[państwo w Europie]{f} Ukraine(n)[państwo w Europie]
Ukraina{f} Ukraine
Ukraina(proper)[Eastern European country]{f} Ukraine(proper)[Eastern European country]

PLENTranslations for w

w(n)[''…kierunek czynności'']{n} into(n)[''…kierunek czynności'']
w(n){n} w(n)
w(n){n} at(n)
w(n){n} in(n)