Search term vel has 2 results
EN English PL Polish
vel (n) vel (n)
PL Polish EN English
vel (n) vel (n)

Polish English translations

PL Synonyms for vel EN Translations
alias [vel] m alias