Search term włączać has 4 results
Jump to
PL Polish EN English
włączać (v) include (v)
włączać (v) turn on (v)
włączać (v) enable (v)
włączać (v) [to turn a switch to the "on" position] switch on (v) [to turn a switch to the "on" position]

Polish English translations

PL Synonyms for włączać EN Translations
wyłączać [wstrzymywać pracę jakiegoś urządzenia] disable