Search term właściwy has 5 results
Jump to

Polish English translations

PL Synonyms for właściwy EN Translations
dziwny [specyficzny] bizarre
charakterystyczny [specyficzny] specific
specyficzny [specyficzny] specific
poprawny [spełniający wymagane warunki] correct
należyty [spełniający wymagane warunki] due
przystosowany [spełniający wymagane warunki] adapted
stosowny [spełniający wymagane warunki] congruous
adekwatny [spełniający wymagane warunki] Ü|pl| adequate
odpowiedni [spełniający wymagane warunki] fitting
inherentny [inherentny] inherent
bezbłędny [poprawny] flawless
regularny [poprawny] regular
normalny [poprawny] normal
prawidłowy [poprawny] correct
przyzwoity [stosowny] decent
zgodny [stosowny] compliant