Search term wiadomość has 4 results
Jump to
PLPolishENEnglish
wiadomość(n)[nowina, informacja]{f} information(n)[nowina, informacja]
wiadomość(n)[nowina, informacja]{f} message(n)[nowina, informacja]
wiadomość(n)[nowina, informacja]{f} advice(n)[nowina, informacja]
wiadomość{f} news

Polish English translations

PLSynonyms for wiadomośćENTranslations
list[post]mletter
post[post]mpost
informacja[nowina, informacja]finformation office
powiadomienie[poinformowanie o czymś, zakomunikowanie]notification(formal)
wieść[poinformowanie o czymś, zakomunikowanie]flead
artykuł[poinformowanie o czymś, zakomunikowanie]marticle
notatka[poinformowanie o czymś, zakomunikowanie]fnotice
adnotacja[poinformowanie o czymś, zakomunikowanie]fannotation
przekaz[komunikat]mtransfer
komunikat[komunikat]mcommunication(formal)
temat[treść]mroot
zawartość[treść]fsubject(formal)
przedmiot[treść]msubject(formal)
istota[treść]fcreature
treść[treść]fmatter