Search term wygrywać has one result
Jump to
PL Polish EN English
wygrywać (v) win (v)

Polish English translations

PL Synonyms for wygrywać EN Translations
zwyciężać [zwyciężać] побеждать
grać [wykonywać utwór muzyczny] сочетаться
wykonywać [wykonywać utwór muzyczny] изготавливать