Search term wyodrębniać has 3 results
Jump to

Polish English translations

PL Synonyms for wyodrębniać EN Translations
różnić [dzielić] differ
łamać [dzielić] (v/t break
kroić [dzielić] slice
rozdzielać [dzielić] pass out
dzielić [dzielić] participate
wyróżniać [wyróżniać] distinguish
wydzielać [czynić odrębnym lub wyrazistym] emit (formal)
wyznaczać [wyznaczać, określać część czegoś] fix