Search term wyrażać has one result
Jump to
PL Polish EN English
wyrażać (v) {Ü|pl|} express (v)

Polish English translations

PL Synonyms for wyrażać EN Translations
przeklinać [wyrażać] swear
symbolizować [wyrażać] symbolize
okazywać [wyrażać] appear
mówić [wyrażać] say
opowiadać [wyrażać] tell
opisywać [oddawać] describe
przedstawiać [oddawać] establish
zwracać [oddawać] Ü|pl| give back
oddawać [oddawać] return