Search term wzięcie has one result
Jump to
PL Polish EN English
wzięcie (v n) [act of taking] take (v n) [act of taking]

Polish English translations

PL Synonyms for wzięcie EN Translations
renoma [popularność] f renown
uznanie [popularność] n discretion
powodzenie [popularność] n success
sława [popularność] f fame
popularność [popularność] f popularity