Search term zadowalać has one result
Jump to
PL Polish EN English
zadowalać (v) satisfy (v)

Polish English translations

PL Synonyms for zadowalać EN Translations
cieszyć [satysfakcjonować] laugh
satysfakcjonować [satysfakcjonować] satisfy
wystarczać [zadowalać] suffice (formal)
odpowiadać [zadowalać] accord